Agenda

 De Agenda is onder voorbehoud

Check regelmatig de mail voor de laatste update of neem bij twijfel contact op met uw leerkracht.

20 t/m 22 mei 2019
Schoolkorfbal
Info volgt
24 mei 2019
Studie (mid)dagen
Alle groepen vrij van af 12:00 uur
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaart
5 juni 2019
Maandviering de Zwanen
Ouders van de groep die maandviering heeft, zijn vanaf 11:30 uur van harte welkom.
10 juni 2019
Pinksteren
18 juni 2019
survivaldag
info volgt
18 juni 2019
Studiemiddag
Leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
26 juni 2019
Rapportgesprekken
Geen les!! kinderen wel aanwezig bij gesprek!
10 juli 2019
Schoolverlatersavond
Afscheid schoolverlaters
12 juli t/m 25 augustus 2019
Zomervakantie