Agenda

 De Agenda is onder voorbehoud

Check regelmatig de mail voor de laatste update of neem bij twijfel contact op met uw leerkracht.

3 april 2019
maandsluiting Reigers
maandsluiting Reigers
12 april 2019
Koningsspelen
info volgt
18 april 2019
Paasviering
info volgt
19 t/m 22 april 2019
paasweekend
23 april t/m 3 mei 2019
meivakantie
5 mei 2019
Bevrijdingsdag
20 t/m 22 mei 2019
Schoolkorfbal
Info volgt
24 mei 2019
Studie (mid)dagen
Alle groepen vrij van af 12:00 uur
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaart
5 juni 2019
Maandviering de Zwanen
Ouders van de groep die maandviering heeft, zijn vanaf 11:30 uur van harte welkom.