Nieuws

25 mei 2018

Privacy

BELANGRIJK NIIEUWS!!

 

Privacy

Hieronder vindt u twee documenten over privacy. Het eerste document betreft korte informatie over het verwerken van (leerling)gegevens door onze school. In het tweede document kunt u lezen wat uw rechten zijn in het kader van de Algemen Verordening Gegevenbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden in ons privacyprotocol. Dit protocol is nog van voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal binnenkort worden geëvalueerd en worden aangepast aan de nieuwe AVG. Het privacyprotocol vindt u onder de tab 'onze school/protocollen' op onze website.

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u altijd terecht bij de directeur van onze school (Sietske ), of bij de administratie. 

12 april 2018

Voetbal team De Vogelveste

Trots op onze Voetbalteam!!

.

Een oud leerling:

 

“Na De Vogelveste kwam ik op het VWO. Ik had daar een leraar wiskunde die vond dat mensen met discalculie, zoals ik, niet kunnen rekenen.

Ik heb hem maar gelaten.

Ik heb later op mijn eigen manier staatsexamen wiskunde gedaan. Nu studeer ik economie.”