De Huif

De Huif

 

Natuurbeleving kan voor een aantal van onze leerlingen een bijdrage leveren aan het omgaan met hun beperking. Bijvoorbeeld voor kinderen met autisme of die door andere oorzaken moeite hebben met het leggen van contacten. Ze hebben echter wel een grote behoefte daaraan. Deze kinderen hebben meer structuur en begeleiding nodig. Door het zorgen voor dieren en planten – de dieren maken duidelijk dat ze eten nodig hebben, de planten gaan anders dood – vraagt de natuur actie van deze kinderen. Deze veilige situatie biedt kinderen de gelegenheid om te oefenen met het aangaan van relaties, maar ook sociale vaardigheden zoals leren samenwerken.
 
De Vogelveste werkt hierbij nauw samen met zorgboerderij De Huif. Al enkele jaren loopt er een convenant tussen zorgboerderij De Huif en sbo school De Vogelveste. Sinds januari 2013 is er één dag per week een lesplaats op De Huif.  In deze samenwerkingsovereenkomst worden leerlingen met sociale-emotionele (gedrags-) problemen vanuit SBO de Vogelveste op zorgboerderij De Huif begeleid. Met toestemming van ouders, leerkrachten en inspectie worden de begeleidingsplannen voor deze leerlingen op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling uitgevoerd onder deskundige begeleiding vanuit De Vogelveste op zorgboerderij De Huif. Er nemen zowel kinderen van De Vogelveste aan deel, als leerlingen van andere basisscholen en de Herman Bekiusschool (leeftijd vanaf 7 à 8 jaar tot 13 à 14 jaar).  Het gaat om ongeveer 12 lesplaatsen. De kinderen gaan tijdens het schooljaar op maandag naar de boerderij, met uitzondering van de maandagen na schoolvakanties. De leerlingen kunnen door de ouders gebracht worden naar De Huif of ze gaan vanaf De Vogelveste met een busje naar De Huif aan de Uilenweg 2 te Lelystad.

 

 

BERICHTEN

16 mrt 2018 - Leren buiten de school

 

Download hieronder het hele artikel