Onderwijs

Onze ambitie is om de leerlingen met zoveel mogelijk "bagage" van school te laten gaan zodat de kans op succes in de vervolgsetting wordt vergroot.
In het schooljaar 2022-2023 zullen in gang gezette ontwikkelingen geborgd worden.

Daarnaast zal de focus liggen op het vergroten van de leerresultaten.

We doen dit door het stellen van hoge verwachtingen en het geven van goede en effectieve lessen waarbij zo goed mogelijk tegemoet gekomen wordt aan het omgaan met verschillen.

Voor het vak rekenen gaan we werken met een nieuwe methode, Alles Telt Q.

 

Daarnaast gaan we aan de slag met de implmentatie van het International Primary Curriculum (IPC)

Het IPC-curriculum is uitgerold in IPC-units.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden.

Daarnaast werken de leerlingen met IPC voortdurend aan actief burgerschap.

De units hebben een vaste structuur.

Meer informatie Home - IPC Nederland (ipc-nederland.nl)