Arrangement De Vogelveste- De Huif: natuur voor speciale kinderen

Natuurbeleving kan voor een aantal van onze leerlingen een bijdrage leveren aan het omgaan met hun beperking.
Bijvoorbeeld voor kinderen met autisme of die door andere oorzaken moeite hebben met het leggen van contacten. Ze hebben echter wel een grote behoefte daaraan. Deze kinderen hebben meer structuur en begeleiding nodig. Door het zorgen voor dieren en planten – de dieren maken duidelijk dat ze eten nodig hebben, de planten gaan anders dood – vraagt de natuur actie van deze kinderen. Deze veilige situatie biedt kinderen de gelegenheid om te oefenen met het aangaan van relaties, maar ook sociale vaardigheden zoals leren samenwerken. Om in deze behoefte te kunnen voorzien werkt SBO De Vogelveste samen met zorgboerderij De Huif. Op maandag bieden zij een lesplaats aan voor een aantal van onze leerlingen.  

 

Meer informatie kunt u vinden op: www.boerderijdehuif.nl