Logopedie

De logopediste begeleidt onder schooltijd kinderen die problemen hebben in de communicatie.
Bij problemen op het gebied van de taal, het spreken, de stem en/of het luisteren, kan een logopedist helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een kleine woordenschat,
  • snel en/of onduidelijk spreken,
  • moeite hebben met het begrijpen wat er gezegd wordt,
  • moeite hebben de gedachten onder woorden te brengen.

Alleen die leerlingen waarvan ingeschat wordt dat logopedie nodig is om de beoogde onderwijsresultaten te halen worden door de logopedist gescreend. Ook kunnen kinderen door ouders en leerkrachten worden aangemeld. Mocht er meer logopedische ondersteuning nodig zijn, dan wordt er verwezen naar een particuliere praktijk. Deze zal door uw verzekering betaald moeten worden.