Ondersteuning

Ontwikkelingsperspectief
Zodra een leerling wordt aangemeld op SBO De Vogelveste, wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld op basis van gegevens over de leerling. In dit ontwikkelingsperspectief wordt een verwachting geschetst van de uitstroombestemming, bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of VMBO Basisberoeps. In het ontwikkelingsperspectief staat ook beschreven welk aanbod wij de leerling bieden om de tussendoelen en einddoelen te behalen. Het OPP wordt binnen 6 weken na plaatsing met de ouders besproken. De ouders wordt gevraagd dit document te ondertekenen. Gedurende het schooljaar wordt het ontwikkeling van het kind door de leerkracht met de ouders geëvalueerd. ontwikkelingsperspectief (in de vorm van een voortgangsdocument) met ouders drie keer besproken en eventueel bijgesteld. 


Wanneer een leerling op één van de vakgebieden een tussendoel niet behaalt, volgt er een interventie. Ouders worden tevens betrokken bij de handelingsplannen en de interventies die voor hun kind worden opgesteld. 

Meer informatie over de ondersteuning die wij bieden kunt u lezen in ons school ondersteuningsprofiel.