Sociale Veiligheid

Veiligheid door voorspelbaarheid

Pedagogisch klimaat

De Vogelveste biedt een kleinschalige leeromgeving. Onze leerlingen hebben baat bij een duidelijke en consequente sturing en heldere kaders.

Er is sprake van een schoolbreed eenduidig pedagogisch klassenmanagement. Alle lokalen zijn hetzelfde ingericht en alle leerkrachten werken met dezelfde gedragsverwachtingen, beloningssysteem, pictogrammen, emotiethermometer etc. om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte aan structuur, voorspelbaarheid en veiligheid.

Indien nodig maken leerlingen gebruik van specifieke hulpmiddelen waaronder een koptelefoon, study buddy, time timer, wiebelkussen. Samen met de leerlingen zijn in alle groepen de missie en de afspraken van de groep opgesteld en gevisualiseerd. In alles wat we doen, streven we ernaar om kinderen succeservaringen op te laten doen, zowel in de sociale omgang met anderen (kinderen en volwassenen) als in het leren. Succeservaringen geven kinderen het vertrouwen dat ze iets op eigen kracht kunnen. Veel van onze leerlingen hebben weinig vertrouwen in zichzelf of de omgeving. Een klimaat met haalbare doelen en veel positieve bekrachtiging is dus van belang. Wij vinden zelfstandigheidsbevordering bij leerlingen belangrijk. Het draagt bij aan zelfvertrouwen en het zicht op eigen functioneren.

 

Zelfvertrouwen en zelfstandigheid worden op de volgende manieren bevorderd:

  • Positieve benadering van het kind;
  • Direct en expliciet benoemen en belonen van gewenst gedrag;
  • Neutrale houding bij ongewenst gedrag;
  • Altijd uitgaan van het ontwikkelingsniveau én de sterke kanten van het kind en deze, zo mogelijk, inzetten als compensatiemogelijkheid. Dit vergroot de kans op een succeservaring;
  • Succeservaringen koppelen aan eigen inzet.

 

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

We werken zoveel mogelijk preventief om te komen tot een goed leerklimaat. Op de Vogelveste gebruiken we het programma PAD.  PAD is een preventieprogramma met het doel om (gedrags)problemen bij kinderen te voorkomen d.m.v. het aanleren van sociale en emotionele competenties.

Het programma wordt klassikaal ingezet. Kinderen leren vaardigheden op 4 verschillende gebieden: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en problemen oplossen.

 

Hoofd, hart, handen.

Door de afname van de IEP hoofd, hart en handen krijgen we meer inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling(zelfmanagement, sociale vaardigheden, gevoelens, empathisch) van de leerlingen.

 

Sociale veiligheid met M5: de meldbox tegen pesten.

Structureel pesten onttrekt zich veelal aan onze waarneming. Pesten is het gevolg van een onveilige omgeving. Als volwassenen niet zorgen voor veiligheid, dan regelen kinderen dat zelf. Door te pesten. En daarom hebben kinderen die pesten en kinderen die gepest worden hulp nodig van hun omgeving.

 

Om duidelijk te krijgen hoe die omgeving eruitziet, werken wij volgens de M5-methode.

Gedrag dat onaardig is, wordt gemeld. Deze methode zorgt ervoor dat ieder kind zich weer veilig gaat voelen en pesten niet meer nodig is.

 

De M5-Meldbox

M5 maakt gebruik van een systeem waarin pesten gemeld kan worden: De M5-Meldbox.

Iedereen die gepest wordt of ziet dat er gepest wordt, kan een melding maken. Zo krijgen wij als team van de Vogelveste inzichtelijk wat er gebeurt en kunnen we in actie komen.

Niet om te straffen, maar om te stoppen.

 

Pesten melden

Via de groene knop kan pesten worden gemeld. Deze knop staat rechts op de home pagina van de website. Het is belangrijk om pestgedrag iedere keer opnieuw te melden zodat wij weten of het gaat om eenmalig pestgedrag of om structureel pestgedrag. Melden van pesten kan door iedereen gedaan worden die betrokken is bij de school, mits het over gedrag van leerlingen gaat.

 

Privacy

We gaan op de Vogelveste zeer zorgvuldig met de privacy van de leerlingen om.

De M5-Meldbox heeft het Nederlands Privacy Keurmerk gekregen. De M5 groep gaat met privacy om zoals het hoort en won hiermee dan ook de Nationaal Privacy Innovatie Award.

 

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

We werken zoveel mogelijk preventief om te komen tot een goed leerklimaat. Op de Vogelveste gebruiken we het programma PAD.  PAD is een preventieprogramma met het doel om (gedrags)problemen bij kinderen te voorkomen d.m.v. het aanleren van sociale en emotionele competenties.

Het programma wordt klassikaal ingezet. Kinderen leren vaardigheden op 4 verschillende gebieden: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en problemen oplossen.

 

Hoofd, hart, handen.

Door de afname van de IEP hoofd, hart en handen krijgen we meer inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling(zelfmanagement, sociale vaardigheden, gevoelens, empathisch) van de leerlingen.