Identiteit

De Vogelveste is een moderne, open school voor christelijk speciaal basisonderwijs. We laten ons inspireren door de christelijke traditie, waarbij de Bijbel onze voedingsbodem is.
Het christelijke karakter van de school wordt tijdens aanmeldingsgesprekken met de ouders van nieuwe kinderen besproken. Immers, het is met name deze inspiratie, die onze school onderscheidt van de openbare scholen. Als school dragen wij bij tot de persoonlijkheidsvorming van de kinderen in christelijke zin. Deze wordt geaccentueerd door het streven naar een godsdienstige opvoeding waarin de volgende aspecten naar voren komen:

Samen leven en samen vieren.

Samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder verhalen uit de Bijbel. 

Elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

 

We werken vanuit de christelijke traditie, passend in een multireligieuze samenleving. Leerlingen van diverse religies of zonder een religieuze achtergrond zijn op onze school van harte welkom. Wij schenken ieder jaar ruim aandacht aan de diverse kerkelijke feesten. Hoofdzakelijk zullen dit de joods-christelijke feesten zijn.