Schoolgids

Download hier onze schoolgids van 2018-2019.

De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar. Daarin staan onder andere de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.