Vakanties

De Agenda is onder voorbehoud

Check regelmatig de mail voor de laatste update of neem bij twijfel contact op met uw leerkracht.

 

 

Bijzondere activiteiten en data vakanties

Vakanties 2018 - 2019


1e Schooldag 4 september 2018
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019
Paasvakantie 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 20 mei 2019
Lang weekend 11 juni 2019 (Pinksterweekend)
Zomervakantie 12 juli t/m 23 augustus 2019

 

Studiedagen
Op studiedagen hebben de leerlingen vrij. De leraren hebben die dagen studie-/
vergader-/teamactiviteiten. Er staan studiedagen gepland op:
Woensdagmiddag (va 12 uur) 3 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2019
Extra vrij 26 t/m 28 september 2018 is er schoolkamp voor alle
groepen. Voor de Zwanen is dit alle drie dagen, voor
de Reigers en Lepelaars is dit twee dagen en voor de
Kraanvogels is dit één dag. Er worden deze drie dagen
geen lessen gegeven!


Informatieavonden4 oktober 2018 voorlichtingsavond: ouders schoolverlaters
Spreekmiddagen / avonden
Er zijn 5 gespreksmiddagen / - avonden om met de leerkracht van uw kind te spreken
over haar / zijn ontwikkeling en vorderingen. Deze worden op de volgende data
gehouden:


19 en 20 september 2018 ‘omgekeerd’ oudergesprek ( zie ook ‘begin schooljaar’)
20 en 22 november 2018 spreekmiddag
29 januari en 31 januari 2019 adviesgesprekken schoolverlaters + rapportgesprek
26 en 28 februari 2019 rapportspreekmiddag
23 en 25 april 2019 spreekmiddag
2 en 4 juli 2019 rapportspreekmiddag


U ontvangt ongeveer een week van tevoren hiervoor een uitnodiging met een
antwoordstrookje.

Activiteiten
Onderstaand vindt u de belangrijkste activiteiten en data. Via onze website
(www.vogelveste.nl) en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele
wijzigingen en aanvullingen.

 


Sinterklaas 5 december 2018
Kerstviering 20 december 2018
Dag vrij 21 december 2018
Paasviering 18 april 2019
Schoolhandbal nog onbekend
Schoolvoetbal nog onbekend
Sportdag “survival” nog onbekend

Schoolreisje (nieuwe stijl) juni 2019
Schoolkorfbal nog onbekend
Afscheidsavond schoolverlaters 10 juli 2019
Vij laatste schooldag 12 juli 2019