Visie op onderwijs

Alle leerlingen die tot De Vogelveste worden toegelaten, vragen om bijzondere onderwijszorg en begeleiding. Zij hebben immers in meerdere of mindere mate leer- en ontwikkelingsproblemen. Wij willen zorgen voor een klimaat van acceptatie en veiligheid. Zo komt een kind tot zijn recht. Dit betekent dat we soms wat meer tijd nemen om te oefenen voordat een kind de volgende stap kan zetten. Wij willen daarmee bereiken dat onze leerlingen met een goede bagage, bestaande uit goede motivatie, weerbaarheid, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden, de stap naar het vervolgonderwijs kunnen maken. De kerndoelen van het primair onderwijs vormen daarbij een belangrijke leidraad. Van de leerkracht mag u verwachten, dat hij zich persoonlijk betrokken voelt bij uw kind. We vertellen de kinderen dat er regels gelden op school. Structuur en duidelijkheid zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer.

 

Centraal in ons onderwijs staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie.

Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen:

de behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen;

de behoefte van een kind om zich competent te voelen : “Ik kan het!”;

en de behoefte aan autonomie : “Ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken.”.