Aanmelden

Als uw basisschool het advies geeft om uw kind aan te melden voor speciaal basisonderwijs kunt u ter oriëntatie contact opnemen met de Vogelveste. We nodigen u dan uit voor een eerste kennismakingsgesprek. Dit oriënterend gesprek vindt met de ouders – en soms met de leerling – plaats.

Om uw kind te kunnen aanmelden is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.  Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband Lelystad-Dronten.

Postbus 2233 8203 AE Lelystad. Telefoon: 0320-215214 Website: www.passendonderwijs.nl

Wanneer het samenwerkingsverband een TLV heeft afgegeven, kunt u uw kind aanmelden op één van beide scholen voor SBO in Lelystad: De Watergeus (openbaar onderwijs) of De Vogelveste (christelijk onderwijs).

Namens het bevoegd gezag bepaalt de directeur of het kind toegelaten kan worden en wanneer.