Medezeggenschapsraad

De MR is de afkorting voor medezeggenschapsraad. In de MR zitten teamleden en ouders van de school. De MR is een wettelijk ingestelde raad die meedenkt over het beleid van de school.

Het bestuur en de directie raadplegen de MR wanneer er belangrijke beslissingen op het gebied van beleid gemaakt moeten worden. Dit kan zijn door de MR hierover te informeren en is sommige gevallen ook door advies of instemming van de MR te vragen.

 

Missie van de MR

Als vertegenwoordigers van de leerlingen, ouders/verzorgers en personeel van de Vogelveste  willen wij dit jaar meer betrokkenheid creëren door lopende zaken bespreekbaar te maken zodat wij ons bewust zijn van de behoeften van onze leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

 

De kracht zit in het delen!

Samenstelling van de MR

De MR van de Vogelveste bestaat uit de volgende leden:

Marco Broenink, oudergeleding

Samantha van Ekeren, oudergeleding

Larissa Boomsma, personeelsgeleding

vacature, personeelsgeleding

 

Vergaderingen

De MR vergadert in het schooljaar 2023-2024 op de volgende data:

-dinsdag 5 september, 31 oktober 2023

-dinsdag 16 januari, 12 maart, 14 mei en 2 juli 2024 

 

De vergaderingen zijn ook voor u als ouders/verzorgers toegankelijk.

Als u interesse heeft om een vergadering bij te wonen of een onderwerp heeft dat u graag wilt bespreken mail dan naar l.boomsma@scpo-lelystad.nl