Medezeggenschapsraad

De MR is de afkorting voor medezeggenschapsraad. In de MR zitten teamleden en ouders van de school. De MR is een wettelijk ingestelde raad die meedenkt over het beleid van de school. 
Het bestuur en de directie raadpleegt de MR wanneer er belangrijke beslissingen op het gebied van beleid gemaakt moeten worden. Dit kan zijn door de MR hierover te informeren en in sommige gevallen ook door advies of instemming van de MR te vragen. De MR komt ca.6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.