Medezeggenschapsraad

                                                                                                                                                    

 

De medezeggenschapsraad van de Vogelveste bestaat uit:

 

Sita Visser en Sandra van de Kolk (lerarengeleding)

Martijn Dinant (oudergeleding)

 

 

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wel vinden we het prettig als u zich van tevoren aanmeldt (MR@vogelveste.nl

 

We zullen regelmatig een kort verslagje van onze werkzaamheden presenteren. Wanneer u punten heeft ter bespreking horen we het graag!

 

Gr Sita Visser

 

 

 

 

 

 

MR vergadering Vogelveste

Datum 13 februari 2019

Aanvang 19.00 uur

Locatie: sbo de Vogelveste

 

1. Opening voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen notulen vorige vergadering

4. Personeel

5. Programma’s voor leerlingen om extra te oefenen

6. Communicatie

7. Brief van mr naar ouders

8. Wvttk

9. Rondvraag