Plaatsing

Wanneer u uw kind aanmeldt worden de gegevens van uw kind overgedragen. Via het Onderwijsloket krijgen we het onderwijskundig rapport en het psychologisch onderzoek.

 

Op basis van die gegevens bepalen we in welke groep een kind het beste kan worden geplaatst. Daarbij speelt de leeftijd een rol, maar ook het didactisch niveau (Wat kan een kind al? Wat heeft het al geleerd?) en de sociale vaardigheden. Vaak vragen we aanvullende informatie aan de basisschool. Daarnaast wordt de informatie uit het onderwijskundig rapport en het onderzoek ook gebruikt om na te gaan hoe we kunnen aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Onze orthopedagoog stelt vast hoe we een kind het best kunnen begeleiden en wat daarbij de aanpak moet zijn.

Alle gegevens worden in het leerlingendossier opgeborgen en zorgvuldig bewaard.

 

Het is wettelijk voorgeschreven dat in de TLV aangegeven wordt hoe lang deze geldig is. Daarna moet worden vastgesteld of een kind nog steeds is aangewezen op speciaal basisonderwijs. Als we denken dat een kind beter op zijn plek is in een andere vorm van onderwijs, of terug kan naar de gewone basisschool dan wordt dat tijdig met ouders besproken.