Schooltijden

Inloop: dagelijks vanaf 8.20 uur

Lestijden maandag - vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

De leerlingen hebben pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur en van 12.00 uur tot 12.30 uur.