Hulpverlening in de school

Preventieve project Sterke Basis na de zomervakantie van start op SBO de Vogelveste.

 

Missie (Waarom?):

In Lelystad werken onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente Lelystad aan het realiseren van de gezamenlijke missie: ieder kind heeft een veilige en stimulerende plek. Op school, in de opvang, in de buurt en thuis, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Ambitie (Wat?):

Vanuit deze missie wordt dit preventieve project ingezet met de ambitie de basis in de school te versterken: alles wat nodig is om leerlingen een veilige stimulerende plek te bieden om gezond op te groeien en te leren.

 

 

 

Jeugdpreventiepartners zichtbaar en beschikbaar in de school

Om de basis te versterken werken al een aantal jaren verschillende professionals binnen de school samen in de Commissie van Begeleiding. Het is van belang dat de (jeugd)professionals, de schoolmaatschappelijk werker en de medewerker vanuit de GGD, binnen de school werken, zichtbaar en beschikbaar zijn, zodat er op tijd kan worden gesignaleerd, er aandacht is voor preventie en het uitvoeren van preventieve acties en programma’s. De school is de (werk)plaats voor vraagstukken die te maken hebben met opvoeden, opgroeien en onderwijs gericht op de totale ontwikkeling van een kind.

De beschikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werker en de medewerker vanuit de GGD in de school wordt vergroot door extra inzet van uren. De schoolmaatschappelijk werker richt zich op vraagstukken met betrekking tot opvoeden. De medewerker vanuit de GGD richt zich op vraagstukken met betrekking tot opgroeien. Door deze extra inzet wordt de basisondersteuning in school versterkt door interprofessionele samenwerking.

 

Ondersteuningsteam geeft leiding en sturing

Het ondersteuningsteam (Commissie van Begeleiding) van de school verbindt onderwijs, opvoeden en opgroeien voor een optimale ontwikkeling van leerlingen.  

De Commissie van begeleiding (CvB) werkt vanuit gezamenlijke taken, verantwoordelijkheden en doelen interprofessioneel samen. Door interprofessioneel samenwerken kunnen de betrokken professionals preventief maatwerk bieden. Dat zal in samenwerking met ouders en school leiden tot passende ondersteuning voor leerlingen, wat zal leiden tot een sterke basis van de school.

 

Sterke Basis 2023-2025 is een gezamenlijk project van:

Stichting School-SCPO-SKO-Eduvier -MDF-GGD Flevoland-Passend Onderwijs Lelystad-Dronten-MEE

 

Schoolmaatschappelijk werk
Zijn er problemen zijn met uw kind en weet u niet wat u aan deze problemen kunt doen?

De schoolmaatschappelijk werkster kan u verder helpen.

De schoolmaatschappelijk werkster gaat thuis of op school met u in gesprek en neemt de tijd om naar u te luisteren. Samen met u zoekt zij naar een oplossing die bij u, uw kind en de school past.

 

Laura Kuik is de schoolmaatschappelijk werker van de Vogelveste. Haar mailadres is l.kuik@mdflevoland.nl

Judith Piek werkt vanuit de GGD. Haar mailadres is j.piek@ggdflevoland.nl

 

Iedere donderdagochtend is er een spreekuur voor u als ouders/verzorgers. Aanmelden voor het spreekuur kan via de leerkracht van uw kind.