Vrijwilligers

Op dit moment maakt de school gebruik van ouders bij het runnen van de bibliotheek, de hoofdluiscontrole en bij de organisatie van het startfeest.

Daarnaast zijn er op regelmatige basis vrijwilligers die in enkele groepen meewerken om een kind of een groepje kinderen te helpen bij hun werk.