Ziekmelding en Verzuim

Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden verzuimt, dient u dit vóór 08:30 uur ‘s morgens via de Parro door te geven aan de leerkracht.

Alle leerlingen worden op tijd op school verwacht. De lessen in de groepen starten om 08.30 uur. De eerste zijn welkom vanaf 8.20 uur(inloop). De buitendeuren gaan om 8.30 dicht en dan start de lesdag. Als een leerling zonder melding afwezig is, wordt er door school contact met u opgenomen. 

Verzuimregistratie

Als school zijn wij verplicht om verzuim te registreren en deze informatie beschikbaar te stellen aan de leerplichtambtenaar.

 

Onder verzuim valt:

  • Te laat komen
  • Afwezig zijn met een geldige reden en melding bijvoorbeeld bij ziekte
  • Afwezig zijn met een geldige reden omdat er een verlof aanvraag is goedgekeurd door de directie
  • Afwezig zijn zonder geldige reden, dit noemen wij ongeoorloofd verzuim en moeten wij doorgeven aan de leerplichtambtenaar.

Wij vinden het bijzonder belangrijk dat al onze leerlingen op tijd op school zijn, zodat de leerlingen met elkaar de dag beginnen en alle kansen krijgen. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke kaders die zijn vastgesteld door het ministerie.

Verlof buiten de vakantie

Mocht u buiten de vakantie om verlof willen aanvragen dan gelden daarvoor regels. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.
De wettelijke kaders voor het goedkeuren van verlof kunt u op school opvragen of bij de Leerplichtambtenaar van de Gemeente Lelystad.