Algemeen

SBO De Vogelveste is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) in de stad Lelystad.
Ons schoolplan is leidend voor de koers die we gaan. De plannen die we hebben gemaakt zijn erop gericht om onze onderwijskwaliteit continu te verbeteren.


Met het schrijven van dit schoolplan loopt er een onderzoek naar 'anders arrangeren, anders organiseren'. Onderzocht wordt of het aanbod passend onderwijs voldoet aan vraag. Het richt zich ook op de toelaatbaarheidsverklaring. Er ligt een opdracht om het aantal aanvragen in aantal te verlagen. Wat is nodig om dit te bereiken? Het onderzoek is breed van opzet en zeker ook gericht op vormgeven van de stelregel van SCPO ‘wat regulier kan, moet regulier en wat specifiek moet, kan specifiek’. Voor elke leerling een passend aanbod, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling.


Als SBO school zijn we ons ervan bewust dat er iets moet veranderen. Dit betekent dat we er rekening mee houden dat de uitkomsten van het onderzoek van betekenis zullen zijn. Een aanpassing gaat vragen is ons aanbod. Dit wil niet zeggen dat we hier op gaan wachten. Wij zijn ervan overtuigd dat stilstand in de schoolontwikkeling ten alle tijden moet worden voorkomen. Bijstellen mag.


Laat je je betekenis zien?! is onze missie. Dit is wat wij met ons schoolplan en met dit jaarplan willen laten zien, ongeacht de ontwikkelingen die wij onderweg gaan tegenkomen.