Schoolgids en schoolplan

Download hier onze schoolgids en schoolplan van 2019-2020.
De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar. Daarin staan onder andere de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.